Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich firmy pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych pracowników, całych sekcji jak i procedur HR stosowanych w organizacji. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi szef zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

szkolenie

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny ma obejmować też ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych teamach oraz ocenę wykorzystywanych metod na przykład motywacji, ich potrzeb. Głównym celem audytu jest zidentyfikowanie rozdźwięków między stanem rzeczywistym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie umiejętności, motywacji pracowników oraz ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników – więcej tutaj.

Przed menedżerami stawiane są obecnie bardzo wysokie wymagania – są oni odpowiedzialni za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą stale polepszać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze HR. Istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Jednakże metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się sporą skutecznością oraz solidnością wprowadzanych modyfikacji.

Coaching menedżerski w jednym zdaniu można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, dyrektorów, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – pojmowany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz przydzielaniu zadań, powinien również nieustannie się rozwijać.

Sprawdź więcej w tym omówieniu (https://www.tax4business.pl/pelna-ksiegowosc-sie-nia-przechodzi/) i poznaj omawiane tematy także z innej strony – one niewątpliwie również Cię zaabsorbują!

Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.