Egzekucja z długów na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc wiedza wierzyciela, iż trasat może w danym banku mieć rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najbardziej popularnych banków. Duplikat zajęć komornik doręcza też wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, oraz określić potencjalne powody braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Zaciekawiony? To dla nas fantastyczna informacja. Zatem kliknij tu pręty gwintowane i oglądaj bez ograniczeń nowe fachowe wpisy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą będzie do wielkości roszczenia głównego wraz z odsetkami oraz wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu i egzekucji. Jeżeli na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca sumę zajęcia, bank spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy przeznaczone na pokrycie debetu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Co więcej nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy i dalsze podatki publiczne. Więcej na

W praktyce zdarza się, iż suma uposażenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Bywają więc sytuacje, iż 100 procent wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W takim wypadku u chlebodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować podanie do egzekutora o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę na rachunku . Zobacz

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela albowiem w praktyce komornik (link) zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W wypadku gdy z dłużnikiem nie możemy się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności scedować.