specjalista z zakresu szacowania ryzyka Ksr 6

Większość aktuariuszy to absolwenci kierunków matematycznych i ekonomicznych. Ażeby uzyskać polską licencję ubezpieczeniową, powinno się przede wszystkim zdać cztero etapowy test przed państwową komisją egzaminacyjną i dowieść dwuletnią praktyką odbytą pod nadzorem innego aktuariusza. Egzamin składa się z części statystycznej, finansowej, spraw z zabezpieczeń majątkowych i życiowych.

Ksr 6

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Polski test uchodzi za dosyć niełatwy, na co dowodem jest niska liczba osób, jakie zdały go na obszarze minionych kilkunastu lat. Jest to profesja zaufania społecznego. Aktuariusz wytycza zapasy aktuarialne i pozostałe główne parametry w taki sposób, by zagwarantować zabezpieczenie i rentowność działania zakładu ubezpieczeń.

Centralnym obowiązkiem aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń jest ocena ubezpieczeń, dbałość o należyty poziom zapasów ubezpieczeniowych, diagnostyka planów reasekuracyjnych, także wszelkiego rodzaju analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najistotniejszych werdyktów zakładu ubezpieczeń.

Najistotniejszym prawem regulującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz nadzoruje też pieniężnym bezpieczeństwem pracowniczych programów emerytalnych i różnych struktur ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz jest odpowiedzialny za nadzór nad nadzorowanymi strukturami nie jedynie przed własnym pracodawcą, lecz także przed instytucjami dozoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Formowanie zestawień jest ciężkie, dlatego wycena rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, powinna zostać dokonana z wykorzystaniem wykwalifikowanego aktuariusza. Aktuariusz określa też zapasy na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób ocenia wysokości odpraw, gratyfikacji jubileuszowych i różnych płatności na rzecz pracownika, które nie są cząstką jego wynagrodzenia. Zapasy na ów cel, sporządzane strategiami aktuarialnymi, zapewniają lepszą diagnostykę wartości jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *