Dzierżenie patentu na swój wynalazek to kwestia priorytetowa, która daje ochronę własności intelektualnej i przeszkodę dla nieuczciwej konkurencji

W przypadku kiedy pragnie się nie dopuścić do niezgodności w obecnej gospodarce, patent jest niesamowicie istotną formą ochrony. Najnowsze mechanizmy rozwijania się oparte są niezmiernie często na innowacyjności i geniuszu. Niejednokrotnie może to być dublowane i udostępniane bez pozwolenia twórcy. Co robić w takiej sytuacji, by ochronić swoje pomysły i nie pozwolić na to, by nieuczciwa konkurencja naruszała nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i błyskawiczną ochroną jest nabycie patentu. Jest to prawo do wyłącznego użytkowania swojego wynalazku przez pewien, nakreślony przez umowę czas. Jeśli inne osoby wyrażą chęć skorzystania z opatentowanego przedmiotu, powinni dostać pozwolenie osoby uprawnionej. Istnieje także odmienny typ umowy – mianowicie przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwotny pomysłodawca zbywa wszelkie nakreślone w niej prawa majątkowe i nie ma opcji już ani odrobinę ich używać. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z tym, że jedyną osobą uprawioną do wynalazku jest nabywca, gdyż praktycznie takiego typu pisma mają charakter nieodwołalny. Jednakże pomimo wszystko należy wiedzieć kto ma możliwość przyznać nam patent na dany wynalazek.

Należytą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk. Posiada ono w swych szeregach adwokata (zobacz dalej) patentowych oraz wielu innych pracowników. Cała kadra to wspaniale wykwalifikowani fachowcy z praktyką i uprawnieniami biegłych sądowych. Działają oni w dziedzinie kwestii związanych z chronieniem własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy z pełnomocnictwem klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, oraz innymi organami. Pomaga dostać i zatrzymać w mocy patentowej mienia, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia (zobacz znaki ostrzegawcze bhp) geograficzne. Poradzi także w sprawach umów licencyjnych albo przeniesienia praw autorskich.

Warto mieć świadomość, że kwestia własności przemysłowej i posiadania patentu ma za zadanie niwelowanie takiego zjawiska jak nieuczciwa konkurencja . Można ją zauważyć szczególnie poprzez wprowadzające w błąd znaczenia usług i produktów, powielanie towarów i wynalazków, nieuczciwa lub zakazana reklama a także nieprawdziwe oznaczania pochodzenia produktów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.