Jednym z kluczowych zadań agencji ochrony jest strzeżenie ludzi i majątku

Od niedawna obowiązują nowe przepisy, zgodnie z jakimi osoby, które pragną pełnić fach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą się ubiegać o zezwolenie, ani przystępować do testów na licencje pracownika ochrony fizycznej. W zastępstwie licencji kategoryzowani pracownicy ochrony fizycznej i kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego, będą wpisani na szczególną listę tych kwalifikowanych pracowników.

centrum handlowe

Autor: XTRAICE Ecological ice
Źródło: http://www.flickr.com
Prowadzona jest ona przez komendanta naczelnego policji. Zapisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji stosowni ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o ten zapis.Licencja na prowadzenie agencji ochrony udostępniana jest przez ministra odpowiedniego do spraw wewnętrznych. Uprzednio natomiast minister musi zdobyć opinię komendanta wojewódzkiego policji.Agencja Ochrony zajmuje się ochroną w łodzi jednostek i mienia. Obowiązki ochrony fizycznej włączają utrzymywanie ładu i spokoju w monitorowanym obiekcie, zapobieganie napadom i innym działaniom bandyckim, uniemożliwianiem złodziejstw i niszczeniu własności . Personel agencji ochrony, przez kontrolę ludzi i otoczenia, zapobiegająochrony (polecamy inne wątki tutaj)tym wydarzeniom jak wypadki, pożary, pożaru obiektu.

Agencja ochrony jest uprawniona do legitymowania ludzi nieuprawnionych będących na obszarze ochranianym. Załoga ochrony ma również prawo do zatrzymania ludzi stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia, bądź zdrowia, oraz przekazania owych osób Policji.

Pracownik agencji ochrony powinien posiadać predyspozycję fizyczną i psychiczną do czynienia obowiązków, zatwierdzoną poświadczeniem lekarskim. Powinien posiadać nienaganną reputację wydaną przez komendanta jednostki Policji, również świadectwo o niekaralności.
Mimo ułatwień w zdobywaniu upoważnień, nie każdy może stać się kwalifikowanym pracownikiem agencji ochrony. Upoważnienia w owym zakresie może dostać jedynie osoba, która ukończyła 21 lat, ma pełną sprawność do czynności ustawowych, ukończone co najmniej gimnazjum. Takie same wymagania powinna wykonać osoba, która pragnie stać się kategoryzowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego.