Badanie penetracyjne i badanie wizualne jest warunkujące do wieloletniej pracy urządzenia

Badania penetracyjne i badania wizualne należą do badań nieniszczących, które umożliwiają lokalizację niedoróbki instalacji z materiałów metalowych i niemetalowych robionych przeważnie na działających obiektach, w celu wczesnej diagnozie defektu i podjęciu skutecznych kroków na ich naprawienie, co sprzyja stabilnej pracy instalacji i obniża koszty produkcyjne.

przejdź do źródła

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Są jedną z znaczących elementów, które są stosowane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej też konserwacji, dla całej instalacji lub tylko części elementu sprawdzanego. Dzięki zdiagnozowaniu za sprawą badania (opinie na nasz temat) penetracyjnego (link) urządzeń przemysłowych, można zobaczyć wady fabryczne, wady struktury materiału, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, awarie spawalnicze, po kuciu, obróbkach plastycznych, (walcowanie, kucie, odkuwanie) po obróbce termicznej, takiej jak hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne stali. Wady odlewnicze, powstałe wskutek nieprawidłowego skurczu materiału, takich jak żeliwo, staliwo, aluminium i jego stopy, brązów, mosiądzów odlewniczych, spiżów, itp. Badanie penetracyjne nie można wykonywać na materiale porowatym.

Dzięki badaniu penetracyjnemu testujemy konstrukcję, w celu szybkiej selekcji awaryjnych elementów, co podwyższa żywotność i stabilizację pracy instalacji przemysłowej. Badanie wizualne to sprawdzanie cech jakościowych konstrukcji, celem umiejscowienia i oceny całej powierzchni, takich jak ciągłość instalacji, zmiany korozyjne czy erozyjne, połączeń w szczególności spawalniczych, zniekształcenia, nierówności, pęknięć, chropowatości, ogólny stan ludzkim okiem czy też przy przy pomocy urządzeń specjalistycznych mikroskopów, optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp.

szkolenie

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Celem badania wizualnego jest poznanie instalacji badanej oraz dążeniami jakościowymi, przygotowanie konstrukcji do badania, sprawdzanie wyposażenia konstrukcji, opracowanie odpowiednich metod i technik do przeprowadzenia badania również wykonanie badania i napisanie raportu. Badanie wizualne wykonuje się bezpośrednio, czyli sprawdzenia gołym ludzkim okiem powierzchni też przy użyciu specjalistycznych mikroskopów oraz też wykonywane są takie badania zdalnie, czyli na konstrukcjach wewnętrznych obiektu badanego lub powierzchniach zewnętrznych, niemożliwych do badania bezpośredniego (np. zagrożonych promieniowaniem jonizującycm). Badanie wizualne przeprowadzane są dzięki użyciu specjalistycznych urządzeń optycznych ułatwiających oglądanie instalacji trudno dostępnych. Wiele awarii można też zobaczyć na nośnikach pamięci obiektu oraz w warunkach laboratoryjnych.