Pit 37 – nieco słów dotyczących rozliczania się przez Internet

Formularz PIT-37 związany jest z każdymi dochodami pozyskiwanymi oraz rozliczanymi za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcę). Jeżeli dochodzi do nawiązania umowy bądź poczynienia czynności, z tytułu jakich przynależy rozliczyć się indywidualnie, wtedy nie używamy tego dokumentu. Tak więc wszyscy zyskujący przychody na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy też dzieło mają okazję skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to standardowa deklaracja, którą składa zatrudniony, zleceniobiorca lub inna jednostka ludzka, za którą zaliczki na podatek ma za obowiązek policzyć i zainkasować płatnik (przykładowo pracodawca, zleceniodawca itd.). Istnieje możliwość złożenia PIT-37 online, inaczej przez Internet. Z tej postaci rozliczenia zdążą się skorzystać również w takim przypadku, gdy rozliczamy się wspólnie z współmałżonkiem bądź jako jednostka samotnie wychowująca potomka.

Przylega w tym przypadku spełnić podstawowy warunek – zarówno podatnik, jak i jego małżonek muszą być uprawomocnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Gdy któraś z tych osób może składać zaledwie PIT-36 to rzecz jasna tę deklarację winni wypełnić partnerzy. Wypada zdecydować które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek.

Jesteśmy w stanie tę kolejność określić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, aczkolwiek przystaje trzymać się wyznaczonej hierarchii. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas dostarczenia poprawek zaświadczenia. Więcej na temat: rozliczenia pitów 2016.

Po wpisaniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP lub PESEL, i dodatkowo adres mieszkania nadciąga czas na napisanie zdobytego dochodu w skali roku przez małżonków. Mają za zadanie oni sumę swoich zarobków podzielić na pół, a potem zaokrąglić wielkości do całkowitych złotówek. W chwili, kiedy wielkości po przecinku są wyższe lub równe 50 groszy, powinno się dopełnić kwotę w górę, gdy mniejsze – w dół. Sprawdź: zobacz .

Rozliczenie wspólne jest najczęściej przydatne dla podatników, aczkolwiek są przypadki, w jakich nie warto rozliczać się preferencyjnie. Kiedy jedno z małżonków posiada dochód zerowy, albo mąż i żona zarabiają niezmiernie różniące się od siebie ilości pieniędzy, nie wskazane jest korzystać z tej opcji, a zamiennie sięgnąć po dwa odrębne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przygotowane są specjalne programy. Upraszcza to działalność, nie musimy stać w kolejach i nie jest to czasochłonne. Formularz jest dozwolone wypełniać zarówno na własną rękę, jak i rozliczać się wespół z mężem/żoną.