administracja publiczna

administracja publiczna

Jeżeli planujesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Obywatel każdego państwa bardzo często nie będzie w stanie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju debatach jak i planach rządowych. Właściwie nie może,gdyż nie będzie do tego autoryzowany. Tymczasem podnoszą się głosy młodych ludzi mówiące, iż każdy ma upoważnienie wiedzieć co się odbywa w jego państwie. I dlatego na szeroką skalę powstają wszelkiego rodzaju stowarzyszenia młodych obywateli w konkretnym województwie. Ponieważ najlepiej będzie zacząć od swojego „podwórka”. Celem owego ugrupowania będzie głównie monitoring działań administracji publicznej. Co należy tłumaczyć pod owym tematem?