akcydensowy

akcydensowy

Ulotki, broszury? Poproszę

Wprowadzenie druku przez Gutenberga bez wątpienia było największym odkryciem epoki renesansu. Wcześniej, ręczne przepisywanie Biblii ciągnęło się latami. Możliwość skrócenia tego czasu sprawiła, że drukarni na Starym Kontynencie co pewien czas przybywało. Na początku drukarnie wykorzystywane były głównie w powstawaniu książek oraz dokumentów. W tej chwili profil drukarni całkowicie, a ich podstawowym produktem są przede wszystkim ulotki, wizytówki oraz plakaty.