Strona główna » Temat: "alby"

Jak przygotować się do Pierwszej Komunii Świętej?

Pierwsza Komunia Święta to nie tylko duże wydarzenie dla każdego dziecka ale też ogromny stres jak też niemały wydatek dla rodziców. Całe wydarzenie poprzedza szereg przygotowań nie tylko duchowych, jak też tych związanych z zakupem właściwego wyposażenia komunijnego, przygotowaniem imprezy i zaproszeniem gości. Bardzo ważnymwydatkiem są stroje komunijne.