Strona główna » Temat: "bateria"

Jak przebiega gospodarowanie odrzutami i jakie są jego reguły?

Gospodarka odpadami to działanie, jakie polega na zbieraniu, przewożeniu a także na odzysku i unieszkodliwianiu odrzutów, które są niebezpieczne. Do tego gospodarowanie odpadami obejmuje także kompetentny i skrzętny nadzór nad miejscami, w jakich gromadzone i unieszkodliwiane są odpady.