Strona główna » Temat: "bateria"

Jak przebiega gospodarowanie odrzutami i jakie są jego reguły?

Gospodarka odpadami to działanie, jakie polega na zbieraniu, przewożeniu oraz także na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jakie są niebezpieczne. Do tego gospodarowanie odpadami obejmuje również fachowy i gorliwy nadzór nad miejscami, w których magazynowane oraz unieszkodliwiane są odpady.