Strona główna » Temat: "bateria"

Jak przebiega gospodarowanie odrzutami i jakie są jego reguły?

Gospodarka odpadami to działanie, jakie polega na gromadzeniu, transportowaniu a także na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jakie są niebezpieczne. Mało tego gospodarowanie odpadami obejmuje również kompetentny i dokładny nadzór nad miejscami, w których gromadzone i unieszkodliwiane są odpady.