Dzień: 24 stycznia 2020

Jak wyglądają oferty usług geodezyjnych na Dolnym Śląsku?

Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z nieruchomości objętego procesem. Jest to ważny element procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do zaplanowanej inwestycji. Może również umożliwić zarządzanie prawem własności, dotyczącym wydzielonej części nieruchomości pierwotnej.