Dzień: 6 sierpnia 2020

Jak powinna być zorganizowana inwentaryzacja w firmie, jakie narzędzia mogą się przy tym przydać

Przy firmach które mają jakieś środki trwałe, materiały lub produkty do sprzedaży końcówka roku wiązać się będzie z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla różnych składowych majątku firmy ustalone zostały osobne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i trzeba ich przestrzegać. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w posiadaniu firmy. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.