Dzień: 19 września 2021

Kursy, które przygotowują do sprawdzianów w liceach i gimnazach

Obecny system edukacji znacznie różni się od tego, który był wprowadzony na przykład jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Na jego zmianę wpłynęły różnorodne reformy i nowe prawa. Jedną z wyraźniejszych zmian było na przykład wprowadzenie szkół gimnazjalnych, co łączyło się ze skróceniem czasu uczęszczania do szkoły podstawowej o dwa lata. Z kolei w liceach ogólnokształcących skrócono okres nauki o rok. Zmianie uległy też reguły odbywania się niektórych egzaminów, zarządzono również kilka nowych.