Strona główna » Klasa-str » podróże w przeszłość » Jak wyglądają oferty usług geodezyjnych na Dolnym Śląsku?

Jak wyglądają oferty usług geodezyjnych na Dolnym Śląsku?

Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z nieruchomości objętego podziałem. Jest to ważny element procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do zaplanowanej inwestycji. Może również umożliwić dysponowanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.

http://www.geopoint-geodezja.pl/

Autor: survcentex
Źródło: http://www.flickr.com

Ceny za rozmaite usługi geodezyjne w kraju nie są wygórowane, jednak należy przed rozpoczęciem współpracy dobrze zapoznać się z propozycjami geodety. Jeśli chodzi o branżę taką jak geodezja Wrocław przoduje na tle reszty miast w Polsce. Absolwenci Akademii Rolniczej z Wrocławia ze swoim długo zdobywanym, imponującym doświadczeniem robią wrażenie, dlatego z ich renomowanych i tak szczególnie cenionych usług chce skorzystać spora liczba potencjalnych klientów (http://www.geopoint-geodezja.pl).

Proces podziału możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, dotyczący gruntów budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – więcej na http://www.geopoint-geodezja.pl.

– dokument potwierdzający własność nieruchomości,

– zaświadczenie z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz duplikat mapy ewidencyjnej,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku planu miejscowego.

, , ,