logika

logika

Najlepsza promocja sklepów z grami planszowymi

Kiedyś gry planszowe były rozrywką tylko dla najmłodszych. Dziś fabrykanci oferują również gry planszowe dla dorosłych, jakie są wybornym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Granie w gry planszowe to wspaniała rozrywka, w szczególności w gronie bliskich znajomych bądź przyjaciół.

Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w wyższych etapach edukacji. Większa część zasadniczych dyscyplin naukowych, zarówno ścisłych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki. Logika jest podstawowym narzędziem prowadzenia badań stosowanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych poznają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, z kolei studenci kierunków ścisłych rozwijają swoje zdolności w logice matematycznej, w której największą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Sposoby logicznego myślenia

W logice, która jest obowiązkowa na różnych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są klarowne zasady. Nauka ta mówi o klarowności oraz stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie dlatego w mowie potocznej utarło się powiedzenie, że coś jest lub może być logiczne. Pewne nazwy można negować, wtedy ma miejsce tak zwana negacja. Pewne nazwy w logice to wyrazy i wyrażenia. Pełnią one funkcje w większości przypadków taką, jak podmiot lub orzecznik.